رفتن به نوشته‌ها

ماه: خرداد ۱۳۹۳

از تو می پرسند…

سوال اینه که اگه من طی یک عملیات انتحاری تورو به قتل برسونم… طالبان مسئولیتش رو بر عهده می گیره؟

اگه هر روز به قتل برسونمت چی؟

اگه هر روز فقط تورو به قتل برسونم قاتل زنجیره ای به حساب میام؟

سر خط خبرها گرچه هنوز هیچ جناح سیاسیی مسئولیت حملات قبلی رو بر عهده نگرفته…

خارج شدن از نظر